Dolní a Horní Světlá

V roce 1935 bylo v Dolní Světlé registrováno 641 obyvatel. V obci byly tyto služby a provozovny:
2 pekařství, pokrývač, prodej bicyklů, 2 řezníci, holič, 8 hostinců, 4 obchody se smíšeným zbožím, brusírna mramoru, 2 obchody s papírem, kovář, 2 krejčovství, obchod se střižním zbožím, 3 obuvníci, spořitelna, klempíř, 2 trafiky, 2 truhláři a 1 kolář.

Ve stejném roce bylo v Horní Světlé registrováno 500 obyvatel a tyto provozovny a služby:
2 pekařství, 3 řezníci, zahradnictví, 7 hostinců, 2 obchody se smíšeným zbožím, 4 obchody s dřívím, 3 prodejny se zemskými plodinami, konzum (Konsumvereine), 2 obchody s ovocem a zeleninou, obchod se střižním zbožím, 5 trafik, 3 truhláři a 1 kolář.

Snímek z leteckého snímkování v roce 1938: